Vid årsmötet den 19 mars 2024 antog Skellefteå Stadsmission nya stadgar och med dessa så bytte även föreningen namn till Hela Männniskan Skellefteå.

Bakgrunden till namnbytet är att riksorganisationen Hela Människan våren 2023 antog nya stadgar och då bestämdes att alla lokavdelningar ska ha samma namn som riksorganisationen.

Hela Människan bildades för drygt 100 år sedan som en kristen nykterhetsorganisation vars namn under lång tid var DKSN, de kristna samfundens nykterhetsrörelse.

På 1980-talet fanns ett 80-tal RIA-avdelningar runt om i landet. RIA står för Rådgivning i alkoholfrågor, och på många håll har det namnet levt kvar fram till idag.

1998 slopades formuleringen om helnykterhet som grund för rörelsen och namnet ändrades från DKSN till Hela människan med underrubriken ”socialt arbete på kristen grund”.

Avdelningen i Skellefteå bytte namn för omkring 20 år sedan till Skellefteå Stadsmission.

Det är lätt att tro att stadsmissionen i Skellefteå tillhör Sveriges stadsmissioner, men så har aldrig varit fallet. Vi har bara delat namn med en annan organisation.

Idag finns närmare 60 lokalavdelningar inom Hela Människan. Många har redan nytt namn och de flesta är nu påväg att anta de nya stadgarna – och med det knyta sig närmare till riksorganisationen.

Vi i Skellefteå har noga undersökt de möjligheter som funnits för att kunna behålla det föreningsnamn som tjänat oss väl. Vår avdelning visade sig vara för liten för att kunna bli en av landets tio stadsmissioner.

En tid senare resulterade samtal förda inom Skellefteås ekumeniska råd i att samfunden skulle via Hela Människa Skellefteå utveckla gemensam diakonal verksamhet.

Socialt arbete på kristen grund, eller diakoni, är ett av de kristna församlingarna grunduppdrag. Med nya stadgar och en ny styrelse bestående av representanter för samfund verksamma i Skellefteå kommun: Svenska Kyrkan, EFS, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan samt Pingstkyrkan i Skellefteå kommer vi i Hela Människan i Skellefteå att kunna fortsätta och förnya vår arbete för Skelleftebor i utsatta livssituationer.

Pär Lindström, ordförande