Hela Människan Skellefteå hjälper på hemmaplan. Det är här både vi och företagen verkar.
Tillsammans vill vi göra vår bygd bättre. Ju fler som har det bra desto bättre.
Vi stöttar och hjälper människor i utsatta livssituationer. Vi vet att vi gör skillnad. Vi räddar liv.

Vill du som företagare hjälpa oss hjälpa och förknippas med Hela Människan? ( fd Skellefteå Stadsmission)
Vi har redan idag ett antal företag med i vår vänkrets som hjälper oss på olika sätt. Ibland får vi nyttja ett företags resurser, ibland handlar det om sponsring i mer traditionell mening.
Skellefteå Stadsmission är inte vinstdrivande och helt beroende av bidrag och gåvor. Företag kan stödja oss med en summa för ett år eller allra helst bestämma sig för att stöda oss med att anslag under ett antal år, till exempel 10 000 kronor i tre år. Det skulle ge oss en lite mer förutsägbar ekonomisk situation.
Vi möter ett stort stöd för Stadsmissionens verksamhet, vilket vi är otroligt tacksamma för! Utan det stödet skulle vi inte klara vår uppgift.
Vill du sponsra Skellefteå Stadsmission? Kontakta föreståndare Magnus Hammega, 070-363 28 22.

Till sist: Vi är så oändligt tacksamma för allt er stöd!
Du som kund får gärna gynna de företag som gynnar oss. De hjäper oss hjälpa på hemmaplan.