Skellefteå Stadsmission håller årsmöte i St Olovsgården tisdag 28 mars kl 18.00. Välkomna!

Här hittar du allt du behöver på årsmötet. Vi lägger alla handlingar i den takt de blir klara. Det sista som läggs ut är revisionsberättelsen.
Medlemmar, det vill säga församlingar och EFS-föreningar har att utse ombud. Dessa har rösträtt. Även om du inte är ombud är du välkommen att delta i stämman.
Vi vill gärna veta hur många som kommer till stämman. Därför är det viktigt att både valda ombud och åhörare anmäler sitt deltagande till info@skellefteastadsmission.se senast den 20 mars 2023.
Frågor?
Kontakta mig, Pär Lindström, ordförande, tel 070- 25 77 197

Länkar till stämmohandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsplan för 2023

Årsredovisning