Skellefteå Stadsmission håller årsmöte i St Olovsgården tisdag 19 mars kl 18.00. Välkomna!

Här hittar du allt du behöver på årsmötet. Vi lägger alla handlingar i den takt de blir klara. Det sista som läggs ut är årsredovisningen/ revisionsberättelsen.

Vi stämman läggs förslag till nya stadgar för vår organisation. Dessa innebär att vi på ett tydligare sätt än tidigare knyts till vår huvudorgansation, Hela Människan Sverige.

Den nya stadgans sex första paragrafer är gemensamma för samtliga lokalavdelningar, medan övriga paragrafer kan utformas efter lokala förhållanden.
Medlemmar, det vill säga församlingar och EFS-föreningar har att utse ombud. Dessa ombud har rösträtt. Även om du inte är ombud är du välkommen att delta i stämman.


Vi vill gärna veta hur många som kommer till stämman. Därför är det viktigt att både valda ombud och åhörare anmäler sitt deltagande till info@skellefteastadsmission.se senast den 8 mars 2023.
Frågor om stämman?
Kontakta mig, Pär Lindström, ordförande, tel 070 – 25 77 197

Efter den 23 februari 2024 fylls länkarna på med stämmohandlingar:

utkast till dagordning

Förslag till nya stadgar för Hela Människan Skellefteå

Verksamhetsberättelse för 2024

Verksamhetsplan för 2024

Årsredovisning

Förslag till budget för 2024