Vänterapi på Stadsmissionen

Kommer man till oss ska man kunna få ett stödsamtal inom en timme.

Synliggörandet av det mindre synliga arbetet
Vi ser att ett individuellt stöd har tre delaspekter som vi kan kalla för ”Vänterapi”, ”Ombudsroll” samt”Medborgarvittne”. 

Med ”Vänterapi” menar vi alla de små och stora samtal som hela tiden pågår i våra verksamheter, men som ofta också inkluderar möjligheten att få kontakt och stöd utanför de ordinarie arbetstiderna. Femton minuter över en kopp kaffe kan ibland vara mera betydelsefullt än ett långt mera systematiskt terapeutiskt samtal, även om det ofta är så att kortare möten över en kopp kaffe leder till avskilda och längre samtal i enrum. För många som varit föremål för insatser från olika håll under många år kan det ta tid att få förtroende för någon och där kommer den öppna verksamheten in som en förutsättning för de mera förtroliga samtalen.

Med ”Ombudsrollen” menar vi alla de gånger när vi tillsammans med någon besökare förbereder och genomför möten eller formulerar skrivelser till olika myndigheter. I vissa falla kan vi också få fullmakt att själva företräda en person visavi någon myndighet.

Med ”Medborgarvittne” menar vi de gånger där vi finns med enbart som stöd i olika sammanhang. Det kan vara som stöd vid en rättegång, i mötet med barn som är fosterhemsplacerade, vid läkarbesök, men också att vara med och ”hålla handen” när man ska gå till tandläkaren.

Vill du veta mer om vad vi på Stadsmissionen gör, kontakta oss:

info@skellefteastadsmission.se