Skellefteå Stadsmission hjälper på hemmaplan. Det är här både vi och företagen verkar.
Tillsammans vill vi göra vår bygd bättre. Ju fler som har det bra desto bättre.
Vi stöttar och hjälper människor i utsatta livssituationer. Vi vet att vi gör skillnad. Vi räddar liv.

Vill du som företagare hjälpa oss hjälpa och förknippas med Skellefteå Stadsmission?
Vi har redan idag ett antal företag med i vår vänkrets som hjälper oss på olika sätt. Ibland får vi nyttja ett företags resurser, ibland handlar det om sponsring i mer traditionell mening.

Ett exempel är det samarbete som vi har med Norran, som resulterat i ett antal annonser.

Skellefteå Stadsmission är inte vinstdrivande och helt  beroende av bidrag och gåvor. Företag kan stödja oss med  en månatlig summa eller årsvis. Ert namn kommer att presenteras här på sidan.

Vi möter ett stort stöd för Stadsmissionens verksamhet, vilket vi är otroligt tacksamma för! Utan stödet från allmänhet och företag skulle vi inte klara vår uppgift.

Vill du sponsra Skellefteå Stadsmission? Kontakta föreståndare Magnus Hammega, 070-363 28 22.

Ett särskilt tack till företag och organisationer som gjort insamlingar av medel eller som på annat sätt gett stöd för vårt arbete. 

Tack för stöd 2019

Vi möter ett stort stöd för Stadsmissionens verksamhet, vilket vi är otroligt tacksamma för. Utan det stödet från er alla skulle vi aldrig klara det. Stadsmissionen är ju en icke-vinstbringande verksamhet.
Stort tack till olika församlingar som under 2019 samlat in kollekter till vårt arbete.
Många är de organisationer, företag och privatpersoner (inte minst minnes- och jubileumsgåvor) som under 2019 stött oss med gåvor.
Några av de sammanslutningar som gjort en insats är:

Övre Kågedalens sång- och musikförening
Handelsbanken, julgåvor
Skellefteås Rotaryklubbar
Lions, Skellefteå
Anita Lindgrens dödsbo
Skellefteå Industihus AB
Magnacyl, Byske
Seniorerna, Norrlands Bil
EOS Damklubb
Fastighetsägarna Mittnord

Vi vill också tacka för vårt fina samarbete med:
Willys
ICA Kvantum
Restaurang Valentino
ICA Supermarket Morön
Nyhléns Hugosons Chark AB

Vårt tack är det enda vi har att ge. Så ta emot det och gläds över att ni gör livet lite lättare för många av våra utsatta vänner i Skellefteå.