Allt du behöver veta inför årsmötet

Så snart restriktionerna har hävts och det åter blir tillåtet att samlas i stora grupper kommer vi att hålla vårt årsmöte.

Medlemmar, det vill säga församlingar och EFS-föreningar, bör snarast utse sina ombud och anmäla dessa till info@skellefteastadsmission.se. Gör det helst innan den 31 mars.
Ur vår stadga: 
”Församling/förening med mindre än 100 medlemmar får utse ett ombud och en ersättare. Församling/förening med mellan 100 och 1000 medlemmar får utse två ombud och en ersättare och församling/förening med mer än 1 000 medlemmar får utse tre ombud och en ersättare.”
”Namn på valda ombud och ersättare meddelas Skellefteå stadsmission senast en månad före årsmötet.”
Vi vet inte när årsmötet kan hållas men hoppas att alla kan utse sina ombud under mars månad. Ombuden kallas sedan via e-post till årsmötet. Glöm alltså inte att ange aktuell epostadress för era ombud.
Nedan hittar du de årsmöteshandlingar som är klara. Just nu saknas revisionsberättelsen.
Kontakta mig om du har några frågor.
Pär Lindström, ordförande, Skellefteå Stadsmission. Tel 070 – 25 77 197