Skellefteå stadsmission, som är en av ett 80-tal föreningar i nätverket Hela Människan, driver socialt arbete på kristen grund i Skellefteå och målgruppen är människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Sankt Olovsgården!

Stadsmissionen i Skellefteå har flyttat in i Sankt Olovsgården på Älvsbacka.
Köksansvariga Marja Nilsson, biträdande föreståndare Katarina Larsson och föreståndare Magnus Hammega hälsar alla välkomna. På bilden saknas Maria Almström.
Foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat